Home ನಂಬಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಂಕಾರ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ… ಧ್ಯಾನದ ಸಾಧನವೂ ಹೌದು

ಓಂಕಾರ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ… ಧ್ಯಾನದ ಸಾಧನವೂ ಹೌದು

3071
0
SHARE

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಓಂಕಾರ”ಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ತ್ವವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಮಂತ್ರವೂ ಓಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಓಂ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ದೇವನಾಮಾರ್ಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಓಂಕಾರವು ಧ್ಯಾನದ ಸಾಧನವೂ ಹೌದು. ತಪ್ಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರದ ಬಳಕೆಯಿದೆ.

ಓಂ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಲ್ಲ. ಅದು ಅ ಉ ಮ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಗಮ. ಓಂ ಎಂಬುದು ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಮಾತ್ರೆಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ತ್ರಿಮಾತ್ರೆಯು ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರವುದು. ಓಂಕಾರ ಎಂಬುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಉಭಯಾತ್ಮಕಾವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಓಂಕಾರ ಎಂಬ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ಅಪರ ಮತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಓಂಕಾರದ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಮಾತ್ರೆ ಅಕಾರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶರೀರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಕಾರವು ಭೂಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕಾರೋಪಾಸನೆಯು ಭೂಪ್ರಸನ್ನತೆಯೂ ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸವೂ ಸ್ಥೈರ್ಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ಮಾತ್ರೆಯಾದ ಉಕಾರದೊಡನೆ ಸತತವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಉಕಾರವು ಯಜುಃಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ಅಂತರಿಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾದ ಭುವರ್ಲೋಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸೋಮಲೋಕವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಉಕಾರದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಯಜುಃಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೂ ಸೋಮಲೋಕದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವಾಸಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮಾತ್ರೆಯಾದ ಮಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನು ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮಕಾರವು ಸಾಮಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುವಃ ಎಂಬ ದ್ಯುಲೋಕದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವನು. ಹೀಗೆ ಮಾನವನು ಏಕಾಗ್ರಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನುಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಪುಣ್ಯಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿ, ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರಷನನ್ನುಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವನು. ಪಾಪರಹಿತನಾಗುತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೆ, ತೇಜೋಭೂತನಾಗಿ ಜೀವನದ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಓಂ ಎಂಬ ಪದವು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಚಲಿತವಾಗದಂತೆ, ದೃಢವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಓಂಕಾರದ ಪಠನ ಸಹಾಯಕ ಸಾದನ. “ಅ ಉ ಮ”ಕಾರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅ ಎಂದರೆ ಅಗತ್ಯ, ಉ ಎಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮ ಎಂದರೆ ಮಹತ್ತ್ವ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮಹತ್ತಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು; ಮನೋನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಓಂಕಾರ.

||ಸರಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತರಾಗಿ ಸರಳರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ||

ವಿಷ್ಣು ಭಟ್, ಹೊಸ್ಮನೆ (ಭಾಸ್ವ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here