SHARE

ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಸಾಧಕರು ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವರು 21ನೇ ಯತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರಘುಪ್ರವೀರ ತೀರ್ಥರು, ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ‘ಹುಲಿ ಕೊಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಥೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here